2011-08-23

www.eam4m.com - монгол хэл дээрх япон танилцах сайт - mongolian language is availablewww.eam4m.com -зүүн азийн залуусын хоорондоо танилцах сайт.  хагас жилийн гишүүнчлэлийн хураамж  2000 иен болно.  Монгол хэл боломжтой.

No comments:

Post a Comment